Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vad håller folkpartiet i Uddevalla på med eftersom den tidigare gruppledaren fortfarande är kommunstyrelsens vice ordförande, kommunalråd mm, undrar Bohusläningen. Folkpartiet är impotent då dessa uppdrag innehas av en person som saknar partiets förtroende.


Bohusläningen efterlyser tydligen att partiet avsätter kommunalrådet. Hur ska det gå till? Partiet väljer gruppledare, men till uppdraget som kommunfullmäktig är man folkvald och till kommunstyrelsen med flera uppdrag vald av kommunfullmäktige. Partiet förfogar inte över uppdragen, det gör fullmäktige.


Den enskilde kan avgå självmant. Domstol kan avsätta om vederbörande dömts för så allvarligt brott är fängelse blir påföljd. Partiet kan inte avsätta. Förväntar sig Bohusläningen att partiet ska ta lagen i egna händer? Förklaring är nog på sin plats.


För övrigt rapporteras i dag att kommunalrådet i fråga begärt sitt entledigande.

2. apr, 2014