Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den 21 mars kunde man i dagspressen läsa att Ronnie Hallgren utsetts till ny verkställande direktör för Göteborgsoperan. En välmeriterad teaterdirektör, säkerligen mycket lämplig för uppgiften.


Den 7 april orkar Västra Götalandsregionen, huvudman för Göteborgsoperan, skicka ut ett automatmeddelande till oss andra för att meddela nyheten att tjänsten tillsatts med annan sökande. Mellan den 17 oktober och 7 april inte ett livstecken från regionen, inte ens ett artigt tack för visat intresse.


Misstanken att hela ansökningsprocessen varit ett spel för galleriet är naturligtvis grundlös. Västra Götalandsregionens oförmåga att hantera de enklaste personalärenden professionellt är däremot åter belagd. 

8. apr, 2014