Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är tragiskt att socialdemokratin inte klarat att uppskatta tillväxt i välfärdssektorn lika mycket som monteringen vid bandet och fegt av dess lightversion de nya moderaterna att inte älska förskolan lika mycket som thaikiosken (ironiskt nog utan kollektivavtal).


Längtan tillbaka till de strukturer som byggde välfärd på 60-, 70- och 80-talen bortser från de möjligheter som tillkommit genom valfrihet i vård, skola och omsorg. Valfrihet skapar medborgarmakt (vilket nog är den egentliga förklaringen till vänsterns motstånd) och äntligen näringslivskarriärer för kvinnor.


Vill vänstern verkligen återinföra system där det offentliga driver allt? Byråkratiska kolosser med köande medborgare med mössan i hand?

12. apr, 2014