Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokraternas ekonomisk-politiska sagesperson uttalar den stora betydelse två miljarder från statskassan till vården har. Alliansens sagesperson, en läkare, talar om nålpengar utan betydelse då sjukvården finansieras genom landstings(region-)skatten. 


Rapport i Svt kontrar genom att låta finansministern konstatera att två miljarder har betydelse för statsfinanserna. Det var ju inte det saken handlade om. Två miljarder är nålpengar i sjukvården men definitivt inte för en kommun och för en enskild person otänkbara.

 
Journalismen beskriver de nu pågående indragningarna av journalistjobb som hot mot det öppna samhället. Vad förtjänar den? Om journalistiken upphör att vara professionell, tillåter sig att blanda bort begreppen och göra irrelevanta utspel blir den en udda part i samhällsdebatten och kommer knappast att saknas.

16. apr, 2014