Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktiges beslut verkställs om den kommunala förvaltningen har lust. Vill den inte tillämpas den beprövade tekniken avslag genom fördröjning.


Våren 2011 beslutade kommunfullmäktige i Uddevalla att anlägga en central ställplats för husbilar till sommaren 2012. Fram till hösten 2013 ansåg förvaltningen att den inte hade något uppdrag att anlägga en ställplats. Därefter insåg den motvilligt att det finns ett beslut, men genom att ställa orimliga krav på tilltänkta entreprenörer blir det ingen ställplats heller 2014.


I tidskriften "Min husbil" rapporteras att Uddevalla öppnar en central ställplats i år. Naivt. Hur kan tidskriften tro att tekniska kontoret i Uddevalla verkställer olämpliga politiska beslut?

 
Politiker kommer och går men förvaltningen består. 

16. apr, 2014