Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljöfrågorna är de viktigaste i valet till EU-parlamentet, säger miljöpartiet. Jobben, är socialdemokraternas uppfattning. Listan på viktiga frågor för Europas framtid är intressant.


Har man missat att det pågår en militär konflikt i Europa och att ett nytt kallt krig inletts? Kanske inte viktigt för Europas framtid?

4. maj, 2014