Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ännu ett intellektuellt kraftprov. Utfrågarna i svt:s eu-debatt ställer frågan om eu-parlamentarikernas arvode på drygt 70 000 kronor i månaden är motiverad. Självklart inte, är svaren. Den lönenivån är stötande i lagomlandet.


Europa ska naturligtvis styras av dem som vill ha minst betalt. Därmed säkerställer vi att nödvändig kompetens finns, de klokaste besluten fattas och att det blir billigt.


Varför kom vi inte på den lösningen tidigare?

23. maj, 2014