Energidirektörens emeritus tankeförsök

Skolans kris är en tung valfråga. Katastrofresultat och kaotiska klassrum med fullständigt omöjliga studiemiljöer används som argument av snart sagt alla partier för att stärka trovärdigheten i de egna lösningarna.


Mer pengar och färre elever i klasserna förenar de flesta lösningarna. Politikens svar på skolans kris är fler lärare när all vetenskap visar att det som krävs är bättre lärare.


Kan man inte åstadkomma det som behövs får väl det som syns duga.

18. jun, 2014