Energidirektörens emeritus tankeförsök

Centrala ställplatser i Uddevalla för husbilar 2012 beslutade ett enigt kommunfullmäktige i april 2011. Beslutet ogillades av kommunens tekniska kontor. Alltså tillämpades den beprövade metoden avslag genom fördröjning.


Den politiskt valda teknisk nämnden insåg efter ett par år att kommunfullmäktige faktiskt är kommunens högsta beslutande organ och tog kontoret i örat. Nu skulle det bli ställplatser till sommaren 2014, en obetydlig försening på två år, vilket i kommunala sammanhang måste anses vara på rätt tid.


Tekniska kontoret har, enligt rapporteringen i Bohusläningen, upphandlat fel bommar, fel betalningsautomater, fel vatten- och avloppslösningar men tydligen lyckats med elanslutningarna (Uddevalla Energi). Alltså blir det inte heller sommaren 2014 några fungerande ställplatser.


Tekniska kontoret förefaller vara aningen otekniskt.

28. jun, 2014