Energidirektörens emeritus tankeförsök

En konspiration! Stefan Skoglund (S) är upprörd över att Arödsdalshemmet öppnas tillfälligt för att ge syriska läkare, som flytt från kriget, bostad. Läkarna har uppehållstillstånd, går på intensivkurs i svenska och behövs i NU-sjukvården.


Ett samarbete mellan kommunen, NU-sjukvården och Uddevallahem för att komma till rätta med läkarbristen? Ingalunda! En konspiration för att omintetgöra socialdemokraternas löfte att öppna Arödsdalshemmet som äldreboende, anklagar Skoglund i Bohusläningen.


Annars skulle man ju kunna anse att det är något positivt med att ta hand om flyktingars kompetens, i synnerhet som det handlar om bristyrken. Politik har uppenbarligen en annan logik.

28. jun, 2014