Energidirektörens emeritus tankeförsök

Folkhälsominister Maria Larssons (KD) förtjusning över förslaget till förbud mot svenska vinklubbar väcker naturligtvis nykterhetsrörelsens förtjusning.

Att förbudet är verkningslöst och en politisk illusion  har ingen betydelse. Nykterhetsrörelsen och kristdemokraterna förtröttas aldrig i sin strävan att meddela oss andra hur vi borde bete oss. 

Medborgarna borde förstå att nykteristerna har rätt. Hade alkohol och kaffe prövats av myndigheterna i dag hade de varit förbjudna.

Förbud har prövats. Förbudstiden i USA på 1920-talet var gangsterligornas guldålder. Jag förringar inte problemen med alkoholen. Men - nykterhetsrörelsens tro att lösningen är förbud fungerar inte.

10. jul, 2014