Energidirektörens emeritus tankeförsök

Domaren i rättegången mot förskolepedofilen i Högsby har blivit polisanmäld av rikskriminalpolisen för grovt barnpornografibrott. Han har låtit dokumentera bevismaterial under rättegången. Nu hotar domaren att hoppa av och då måste rättegången göras om.


Rikskriminalen borde i konsekvensens namn polisanmäla sig själv, då den innehar det av domstolen dokumenterade bevismaterialet. Hur rättsväsendet ska kunna beivra barnpornografibrott utan att självt bli brottsling återstår för den juridiska expertisen att utröna.


Har riket det polisväsende det förtjänar? Poliser demonstrerar mot att de är underbetalda. Gäller det även kriminalpolisen?

13. jul, 2014