Energidirektörens emeritus tankeförsök

I det politiskt korrekta Sverige är det förenat med risk att ha fel åsikter. Diskriminering kan aldrig accepteras, om den inte kommer från miljöpartiet.


Diskriminering definieras vanligen som att enskilda eller grupper gör åtskillnad mellan människor beroende på kön (män), hudfärg (vita), ålder (medelålders), religion (kristna) eller sexuell läggning (heterosexuella).


Det var exakt vad Åsa Romson (MP) gjorde i Almedalen. Medierna låter detta passera. Tänk i stället att Romsons besinningslösa utfall gällt svarta, kvinnliga, unga homosexuella judar.

Hade våra medvetna medier låtit det passera obemärkt? 

22. jul, 2014