Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nackskott mot oliktänkande. Den nödvändiga och självklara rätten att använda våld. Beklagan över att en av hennes vänner dömts för att ha angripit en meningsmotståndare med kniv bakifrån. Ett vänsterextremistiskt våldsförhärligande av värsta slag. Det var Athena Farrokhzads Sommar i P1 den 21 juli.


För ett ögonblick trodde jag att jag drabbats av solsting i värmen. Men icke. Programmets ansvarige utgivare vid Sveriges Radio förklarar att uppmaning till nackskott är förenligt med sändningstillståndet. Återstår att se om granskningsnämnden delar uppfattningen.


Vänsters våldsförhärligande och -extremism föranleder inte avståndstagande och ifrågasättande i de etablerade medierna. Samhällsdebattörerna och medierna tiger. Däremot ser de hoten från högerextremismen, vars medverkan i Sommar i P 1 därför inte behöver befaras.


Public service behövs som en motvikt, hävdar dess förespråkare. Till vad? På detta sätt? Finansierad av obligatoriska licensmedel? Man tar sig för pannan.

25. jul, 2014