Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det pågår ett folkmord. Kristna i Mellanöstern plundras och mördas. Kyrkor sprängs, kristna troende bokstavligen korsfästs. Fortgår detta kommer kristendomen inom kort att vara utplånad i sitt ursprungsområde.

 
Svenska medier är upptagna av Gaza-konflikten, främst Israels svar på Hamas raketbeskjutningar. Att terroristorganisationen Hamas använder sjukhus, skolor och andra civila inrättningar som baser för sina raketattacker mot Israels civila har undgått den granskande svenska journalistkåren.


Svenska Kyrkans världsomfattande ekumeniska engagemang, nu när trosfränder mördas i tusental av det islamiska kalifatet IS, är inriktat på bojkott av israeliska apelsiner.

26. jul, 2014