Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kritik av tillväxt är ett centralt tema för den politiska vänstern. Den hävdar att ekonomi är ett nollsummespel och den enes bröd den andres död. Fattigdom kan endast brytas genom omfördelning av en begränsad kaka. En konsekvens av detta synsätt är att varje människa som reser sig ur fattigdom och nöd förorsakar sämre standard för någon annan. En befängd och enfaldig syn på ekonomi.


Maria Ludvigsson, ledarskribent vid Svenska Dagbladet, har läst Svenska Kyrkans "Ett biskopsbrev om klimatet". Brevet är fyllt av vänsterinfluerad tro på den värdsliga makten. Biskoparna ifrågasätter tillväxt och ekonomiska välfärdsmått.


Svenska Kyrkans biskopar tycks inte inse att det är fattigdom som plågar de svagaste och mest utsatta människorna i världen, inte rikedom. Fast, när Svenska Kyrkans andliga ledare inte kan avgöra om Jesus är en sannare profet än Muhammed, bör man kanske inte förvänta sig någon insikt i politik och ekonomi heller. 

27. jul, 2014