Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bristande ordning och obefintlig arbetsro är en väsentlig orsak till de sjunkande resultaten i den svenska skolan. Utbildningsminister Jan Björklund (FP) föreslår därför återinförande av ett ordningsomdöme för eleverna. Sverige är ett av få länder som inte har ordningsbetyg eller -omdöme.


Lärarna borde välkomna möjligheten att få ett verktyg för att åstadkomma rimliga arbetsförhållanden. Icke, ordföranden i Lärarnas Riksförbund uttalar tvivel om åtgärdens lämplighet och efterlyser i stället mer stöd från rektorerna. För att göra - vadå?


Sverige har den lärarkår det förtjänar efter decennier av systematiskt kunskapsförakt. Men har lärarkåren verkligen förtjänat en sådan facklig organisation?

11. aug, 2014