Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oanade synska talanger redovisar Bohusläningen i dag. Kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla, Henrik Sundström (M), avser att sitta kvar efter valet. Att politiker uttalar segervisshet hör till agendan, men detta är ännu bättre.


Det är således självklart att moderaterna skall leda en eventuell alliansmajoritet. Att med utgångspunkt från valresultatet ta hänsyn till väljarnas uppfattning förefaller mindre intressant.


Förloraren i kampen om kommunstyrelseordförandeposten har hoppat av moderaterna och gått över till Nya Uddevallapartiet. Sundström förklarar det med oro över att förlora uppdrag efter valet. Menar Sundström att Nya Uddevallapartiet är en säkrare hamn?


Intressant att se hur det ska gå till att få ihop en kommunregering där nya moderaterna tror sig bestämma som förut. Vilka har man då tänkt sig att regera med? 

17. aug, 2014