Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunisternas Ulla Andersson förfasar sig i Svt:s ekonomidebatt över att privata vård- och utbildningsföretag får gå med vinst. En kommunistisk fundamentalist som hävdar att varje vinstkrona är en stöld från vården och utbildningen.


Att privata vård- och utbildningsföretag, som endast utgör runt tio procent av verksamheten, i de flesta fall har nöjdare vårdtagare och elever, nöjda anhöriga och föräldrar, mer nöjd personal än i den offentliga verksamheten och dessutom bedriver verksamheten så effektivt att det blir överskott är upprörande, hävdar kommunisterna.


Det som borde uppröra är slöseriet med skattemedel som den byråkratiska, ineffektiva offentliga vård- och utbildningsverksamheten bedriver. Det är den verkliga stölden från mormor, för att använda Anderssons metafor.

17. aug, 2014