Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Länder där utrikesfödda har högre arbetslöshet än inrikesfödda kännetecknas av omfattande kollektivavtal och generösa bidragssystem." Mats Edman, chefredaktör för Dagens Samhälle, har tagit del av en rapport av välfärdsekonomen Andreas Bergh, som jämfört Sverige med övriga OECD-länder.


Utrikes födda tillåts inte konkurrera genom att arbeta till lägre löner. De får leva på bidrag. För i Sverige födda råder råder arbetskraftsbrist. Invandring är samhällsekonomiskt lönsam vid en sysselsättningsgrad över 72 procent, enligt forskningen. I våra invandringstäta bostadsområden är sysselsättningsgraden 50 procent.


Statsministern talar om vikten av att välkomna människor som flyr från krig och förtryck. Han har självklart rätt. Ska denna eller någon annan regering lyckas med integrationen är det inte språksatsningar eller antirasistiska manifestationer som flyttar utrikesfödda från bidragsberoende till egen försörjning.

22. aug, 2014