Energidirektörens emeritus tankeförsök

Regeringen har budgetmöte på Harpsund. Finansminister Anders Borg (M) meddelar behov av höjda (!) skatter inom finanssektorn samt åtgärder för att förbättra lönsamheten i alkohol- och tobakssmugglingen.


Magdalena Anderssons (S) analys är att Borg medger att skattesänkningar är fel och att regeringen lånar till dem. Statsskulden har minskat rejält sedan 2006, skatteintäkterna ökat och Sverige har de bästa statsfinanserna i EU. Andersson kanske använder något annat kalkylprogram än Excel?


Det är ett vanligt råd bland nationalekonomer att stater bör låna i lågkonjunktur och hålla igen i högkonjunktur. Sverige lånar idag närmast gratis. Sysselsättningen ökar. Borg vill höja skatten (!).


Vänstern har onekligen lyckats förskjuta förnuftsperspektiven. Valrörelsen är ändå hoppfull. Tokvänstern, med Jonas Sjöstedt (V) i spetsen, är på väg att bli Alliansens bästa valarbetare.

23. aug, 2014