Energidirektörens emeritus tankeförsök

Heder åt justitieminister Beatrice Ask (M), som kraftfullt motsätter sig kommunistledarens Jonas Sjöstedt (V) krav att inskränka yttrandefriheten och demonstrationsrätten för dem som har fel åsikter.


Sjöstedts logik är att när det finns risk för att kommunisterna eller deras själsfränder startar upplopp mot åsikter de ogillar skall de ogillade åsiktsyttringarna förbjudas.

Socialdemokraternas samarbetspartner? Det borde vara otänkbart.

25. aug, 2014