Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ryskt stridsflyg kränker medvetet svenskt luftrum. En fingervisning om Rysslands syn på Sverige. Rysslands militära aktivitet i och över Atlanten ökar. USA:s och Kanadas gränser tangeras.


I Sverige satsar den avgående regeringen 500 miljoner kronor mer på försvaret och avgående finansminister Anders Borg ändrar index så att försvarsanslagen minskar med 600 miljoner kronor.


Moderaterna har allvarligt misskött två politikområden. Integration och försvar. Att bara vilja fortsätta inneha makten utan att tala om vad den ska användas till räckte inte. Folkets dom är tydlig.


I spekulationerna om Reinfeldts efterträdare borde Cecilia Widengren finnas med. Som moderaternas ledande säkerhetspolitiska tänkare konstaterade hon för två år sedan, efter ett besök i Ryssland, glatt att Europa aldrig varit säkrare.


Så twittrar en sann nymoderat. En värdig partiordförande för de nya moderaterna.

21. sep, 2014