Energidirektörens emeritus tankeförsök

Andrej Illiarionov, en av Putins närmaste rådgivare 2000 - 2005, talar vid Lettlands säkerhetspolitiska konferens. Mats Johansson, riksdagsledamot (M), var där och rapporterar i Svenska Dagbladet att Illiarionov konstaterar att väst inte förstått den ryska militärdoktrinen och dess politiska följder.


Putin inkluderar användandet av taktiska kärnvapen om de behövs för den fortsatta restaurationen av det ryska imperiet. De som inte vill se, höra eller förstå beskyller dem som argumenterar för nödvändigheten av att inse och vidta åtgärder att vara krigshetsare.


Reinfeldt (M) såg i februari inga säkerhetspolitiska hot i Europa inom överskådlig tid,
Borg (M) ändrar försvarsindex så att en höjning av försvarsanslagen med 500 miljoner reduceras med 600 miljoner, och Widengren (M) twittrar glatt, efter ett rysslandsbesök, att Europa aldrig varit säkrare.


Moderaternas säkerhetspolitiska analys lämnar en del övrigt att önska.

28. sep, 2014