Energidirektörens emeritus tankeförsök

Folkomröstningen om trängselavgifter i Göteborg resulterade i ett övertygande nej. Annelie Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, konstaterar i Svt Västnytt att folkomröstningen bara är vägledande, att man inte behöver ta hänsyn till resultatet och att man måste lyssna till alla berörda parter.

Alla berörda parter, utöver Göteborgs stad, är Västra Götalandsregionen och Trafikverket, enligt Hulthén (S). Till alla berörda parter räknas inte invånarna i kranskommunerna. Vi har inget alternativ när vi måste passera Göteborg. Vi var inte röstberättigade i folkomröstningen. Hade vi varit det hade resultatet blivit än tydligare.

Selektiv demokrati förefaller vara Hulthéns (S) koncept. Demokratisynen förvånar. 

22. okt, 2014