Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunalskatten höjs i Uddevalla. Inte för att det behövs, kommunens ekonomi är stabil, utan för att den nya röd-gröna majoriteten anser sig bättre kunna avgöra hur medborgarnas pengar skall användas än medborgarna själva.

Miljöpartiet har bytt sida och utgör nu en del av den röd-gröna majoriteten. "Vi trivs bättre i sällskap med socialdemokrater och vänsterpartister", säger miljöpartiets gruppledare, blivande kommunalråd, som därmed säkrat sin försörjning i ytterligare fyra år.

- Nu bryts mansdominansen och ersätts av kvinnodominans på toppen, jublar det blivande vänsterpartistiska kommunalrådet. Om det blir bättre så återstår att se, men medborgarna vet redan nu att det blir dyrare.

Skyll inte på oss som röstade på Alliansen.

23. okt, 2014