Energidirektörens emeritus tankeförsök

Israel kallar hem sin ambassadör. Sveriges regering har erkänt Palestina, en "stat" som inte uppfyller kravet på att kontrollera "eget" territorium.

Meningslös slagordspolitik, som marginaliserar Sverige i EU. Utförd av en svensk f d kommissionär, som hyllats av rörelsen för att inte ha gjort något. Amatörismen firar ständiga segrar i Löfvens regering.

Satsningen på traineejobb har ifrågasatts. Det var dock få som trodde att socialdemokraternas satsning på traineer avsåg statsrådsuppdrag.

30. okt, 2014