Energidirektörens emeritus tankeförsök

Komik i den högre skolan återfinns på dagens ledarsida i Aftonbladet. Logiken kunde vara hämtad från Monthy Pyton.

Aftonbladets idé till blocköverskridande samarbete är att allianspartierna lägger ner sina röster vid riksdagsomröstningarna så att socialdemokraternas, kommunisternas och miljöpartiets förslag inte kan fällas av sverigedemokraterna.

Det är, enligt Aftonbladet, allianspartiernas i allmänhet och moderaternas i synnerhet skyldighet att inte driva sin politik utan i stället stödja regeringens vänstersväng. Annars stöder man sverigedemokraterna, är Aftonbladets skarpa analys.

Vill regeringen verkligen vara en blocköverskridande samarbetsregering finns ju ett alternativ. Man kan göra tvärtom. Dumpa kommunisterna, bilda minoritetsregering utan miljöpartiet och regera genom seriösa överenskommelser med allianspartierna. Annars är det faktiskt socialdemokraterna som låter sverigedemokraterna avgöra.

Det finns ju inte stöd i riksdagen för vänsterpolitik. Något Löfven borde fundera över.

5. nov, 2014