Energidirektörens emeritus tankeförsök

Energimrknadsinspektionen fick storstryk i förvaltningsrätten. Beräkningen av de intäktsramar elnätsföretagen tilldelades underkändes då den saknar stöd i lag och förordning.

Energimarknadsinspektionen överklagade till kammarrätten och passade samtidigt på att klaga på att lagstiftningen är felaktig, en något originell syn på riksdagen från en myndighet.

Nu har också kammarrätten gett energimarknadsinspektionen storstryk. Myndigheten har helt enkelt fel, är kammarrättens dom.

Elnätens kunder, alltså i praktiken alla medborgare, är att gratulera till att även i framtiden ha stabila elnät till låga kostnader. Den svenska ämbetsmannakulturen att beklaga. Energimarknadsinspektionen är ett avskräckande exempel på myndighetsutövningens förfall.

12. nov, 2014