Energidirektörens emeritus tankeförsök

Marit Paulsen, folkpartistisk europaparlamentariker, hävdade för många år sedan att motståndet mot genmodifierade grödor hotar möjligheterna att försörja världens  ökande befolkning. Nu konstaterar Sveriges lantbruksuniversitet att ekologiskt jordbruk inte kan motiveras av miljöskäl.

Att betala mer för ekologiskt producerade livsmedel har ingen betydelse för miljön, är slutsatsen av lantbruksuniversitets studie.

Förargligt för miljörörelsen, som genast underkänner vetenskapliga rön och hävdar att alla andra inget förstår.

16. nov, 2014