Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktige i Uddevalla beslöt 2011 att anlägga en central ställplats för husbilar, färdig till sommaren 2012. Kommunens otekniska kontor ansåg sig inte ha något uppdrag att ordna ställplatsen, men tvingades småningom inse att man nog måste göra något.

Sommaren 2014 stod en halvfärdig ställplats klar, Tillgång till el men inte vatten och avlopp. Föga förvånande parkerades husbilarna på billigare parkeringsplatser vid sidan om.

Otekniska kontoret har nu än en gång försökt obstruera mot fullmäktiges beslut och föreslagit att den halvfärdiga ställplatsen inte färdigställs. Där gick dock kontoret på den saknade pumpen och nämnden påminde om att kommunfullmäktige faktiskt är kommunens högsta beslutande organ. 

20. nov, 2014