Energidirektörens emeritus tankeförsök

En tekniskt genombrott av format rapporteras om i Svenska Dagbladet Näringsliv. En ny Gulfstream privatjet "kan flyga sträckan New York - Paris utan tankning".

Märkligt att det inte uppmärksammats mer.

24. nov, 2014