Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett fiasko från början till slut är Bohusläningens dom över "samarbetsregringen" Löfven. Dagens Industri konstaterar att den svaga parlamentariska förankringen var en del av problemet men att det var regeringens politik som var den avgörande bristen. DI redovisar en lång lista med misstag, från samarbetet med kommunisterna om vinster i välfärden till svartmålningen av svensk ekonomi.

I stället för att avgå och låta talmannen sondera förutsättningarna för en annan minoritetsregering väljer Löfven extraval. (S) och (MP) går tydligen till val var för sig men med en gemensam budget, nämligen den som stöp i riksdagen och ledde till regeringens fall.

Regeringen hade inte mandat att föra vänsterpolitik. Trots det försökte den och föll. Varför skulle det gå bättre nästa gång? Samarbete är något annat än att bjuda in med armbågen till redan fattade beslut.

5. dec, 2014