Energidirektörens emeritus tankeförsök

Innebär det faktum att sverigedemokraterna i Uddevalla röstade för (S)-(V)-(MP)-majoritetens budget i kommunfullmäktige att majoriteten börjat samarbeta med sverigedemokraterna? Naturligtvis inte.

Innebär det faktum att sverigedemokraterna röstade för alliansens budget att alliansen börjat samarbeta med sverigedemokraterna, som en del socialdemokrater upphetsat hävdat? Naturligtvis inte.

Ett alltmer påtagligt faktum är dock att beröringsskräcken är ohållbar. Sverigedemokraterna finns.

13. dec, 2014