Energidirektörens emeritus tankeförsök

Terrorattacken mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo, då minst tolv människor mördades, väcker naturligtvis avsky och leder till fördömanden. Redan noteras "analyser" om utanförskap och stigmatisering som motiv för kallblodigt mördande.

Den traditionella vänsteranalysen letar alltid efter sociala motiv, sällan eller aldrig religiösa. Några av de svenska jihadister, som söker sig till IS, är välutbildade akademiker. Det är svårt att tro att det är utanförskap och stigmatisering som är skälet till att dessa, vanligtvis unga män, söker sig till den barbariska terror, som IS bedriver.

Muslimer bekämpar muslimer. Rättrogna mot otrogna. Tänk om moskébränder också anläggs av muslimer i konflikt? Naturligtvis otänkbart. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) förordar utbildning av svenskar i islam för att komma till rätta med problemen. Alternativet kunde ju vara att utbilda muslimer i vad som gäller i ett  demokratiskt sekulärt land.

7. jan, 2015