Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Strategiska affärer" brukar vara förklaringen till varför det görs affärer som är svåra att räkna hem. På kommunfullmäktiges i Uddevalla bord ligger nu ett ärende, som innebär att kommunen föreslås förvärva två fastigheter för tillsammans 11,3 miljoner kronor. 

Den värdering, som det oberoende värderingsföretaget Svefa gjort, anger marknadsvärdet till 9,8 miljoner kronor. Marknadsvärderingen finns inte med i de handlingar fullmäktige fått. Grannfastigheten är en före detta deponi.

Det "strategiska" övervärdet är alltså 1,5 miljoner av skattebetalarnas pengar, som kommunen tydligen räknar med att få tillbaka vid avyttring av avstyckade delar, ovisst hur. Det kan naturligtvis vara helt rätt att kommunen förvärvar fastigheter för framtida behov och det ska bli intressant att få veta hur man kommit fram till att skattebetalarna skall betala 15 procent mer än värderingen.   

8. jan, 2015