Energidirektörens emeritus tankeförsök

Moderaterna inser att de skjutit sig själva i foten genom sin katastrofala och ansvarslösa säkerhets- och försvarspolitik under åtta år. Nu försöker moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark under bilan återställa förtroendet för partiet. Det kommer inte att bli enkelt. Skam åt dem som gjort sig förtjänta av den.

Jag trodde aldrig att jag skulle lyfta på hatten för en socialdemokratisk försvarsminister,  men nu gör jag det. Peter Hultqvist (S) framstår som en trovärdig och seriös försvarsminister, som talar klarspråk. Nu är ju konkurrensen i jämförelse med de två pinsamma moderata företrädarna obefintlig, men ändå.

Efter pratet kommer verkstan. Då får vi se vad försvarsministern åstadkommer. Årliga miljardbelopp krävs, säger ÖB i Sälen. Risken för en ny svekdebatt om försvaret, när budgetarbetet tar vid,  är överhängande.

13. jan, 2015