Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framför i Svt Aktuellt att han avser kalla läromedelsförlagen till utdelning av bannor för att få dem att ändra i läromedlen i historia.

Rosanna Dinamarca (V) kräver feministisk kravmärkning av läromedel. Förvånad? Knappast. Som kommunist är hon ju väl förtrogen med historierevisionism. 

15. jan, 2015