Energidirektörens emeritus tankeförsök

Frida Johansson Metso (FP), medlem av folkpartiets partistyrelse, sågar folkpartiets förslag till förändringar i den misslyckade migrationspolitiken. Krav på jobb för permanent uppehållstillstånd, försörjningsplikt vid anhöriginvandring och språkkunskapskrav.

När allianspartierna försiktigt närmar sig ett närmast tabubelagt politikområde, kommer knivhuggen och kritiken för att gå sverigedemokraternas ärenden. Rimliga förändringar för att förbättra migrationspolitiken sågas, inte som förväntat enbart av vänstern, utan även av snällismens och mesighetens förespråkare i de egna leden.

Än en gång konstateras att folkpartiet har suicidala tendenser.

28. jan, 2015