Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Socialdemokraterna avvecklade rasbiologin...", skriver Dan Korn i Dagens Samhälle i ett försök att avfärda att socialdemokratin medverkade till att införa den. Sveriges Television återinförde den. Svt har kartlagt människor utifrån deras hudfärg. Hur ser den rasbiologiska sammansättningen i bolagsstyrelserna ut?

"Rättviseförmedlingen", som får miljoner av skattebetalarna, har firat fem år. Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) gratulerade med nya skattemiljoner som tack för att "Rättviseförmedlingen" gillat att regeringen brutit mot "vithetsnormen". Representation genom hudfärg, således.

Sakine Madon, politisk redaktör på Norran i Skellefteå, betackar sig. Med skärpa framhåller hon att varken statsrådet Mehmet Kaplan (MP), som hon delar hudfärg med, eller "Rättviseförmedlingens" Seher Yilmaz, representerar henne. Tvärtom finner hon inte en enda fråga där hon delar deras åsikt.

Det har alltid varit, och är, idioti att fördumma debatten genom hudfärgskartläggningar. Statstelevisionen skämmer än en gång ut sig. 

8. mar, 2015