Energidirektörens emeritus tankeförsök

Fyra miljarder kronor per år måste försvarsanslaget höjas om försvarsmakten ska kunna utföra de uppgifter som svenska folket beslutat. Det är ÖB:s kärva besked.

Regeringen gjorde i torsdags ett utspel, där den påstod sig tillföra totalt sex miljarder under en femårsperiod. Vid närmare granskning visar det sig att av anslagshöjningen går 1,2 miljarder åt till höjda arbetsgivaravgifter, 500 miljoner till höjda hyror och 300 miljoner tas från internationella insatser. Kvar blir fyra miljarder under fem år, det som enligt försvarsmakten krävs per år för att uppfylla gällande försvarsbeslut.

Allianspartiernas kritik att det är för lite och för sent saknar trovärdighet. Förre statsministern Fredrik Reinfeldt (M) beskrev försvaret som ett särintresse. Moderaterna är ytterst ansvariga för den ansvars- och huvudlösa säkerhets- och försvarspolitik som lämnat landet värnlöst.

Det är dags för alliansen att i sina budgetförslag visa hur den tänkt sig lösa den akuta försvarspolitiska krisen.

16. mar, 2015