Energidirektörens emeritus tankeförsök

Bohusläningen är en skandal på spåret. Miljökonsekvensbeskrivningen av den planerade biogasanläggningen i Sotenäs har utförts av ett företag med anknytning till företaget Rena Hav, som planerar att bygga anläggningen, avslöjar tidningen.

Om det är Stora Journalistpriset som hägrar är skandalen mager. Lagen kräver nämligen att verksamhetsutövaren gör en miljökonsekvensbeskrivning om den planerade verksamheten medför betydande miljöpåverkan. Med egna resurser eller med hjälp av en konsult, men oavsett hur är det verksamhetsutövarens skyldighet att göra den

20. mar, 2015