Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det finns runt om i Sverige islamiska aktörer som officiellt har vigselrätt enligt sharia. Det innebär att svenska muslimer, som ingår äktenskap enligt islams familjerättsliga lagar, fogar sig i en patriarkalisk struktur. För männen räcker det med att tre gånger säga "jag vill skilja mig" så är saken klar. Kvinnan måste ha skäl som prövas av en islamisk domare.

Lagen är väl lika för alla i Sverige? En muslimsk kvinna kan naturligtvis registrera skilsmässan i en civil domstol, men om mannen vägrar gå med på den betraktas kvinnan som fortsatt gift i muslimers ögon, med allt vad det innebär socialt.

Aje Carlbom, docent vid Malmö högskola, beskriver i tidningen Dagens Samhälle en sidokultur i Sverige. Sveriges regeringen samarbetar med Sveriges muslimska råd, som sammanfattar sin uppfattning i skriften "Att förstå islam". 

"Mannen är familjens överhuvud. Mannen skall utföra alla sysslor som sker utanför hemmet. Kvinnan har sina plikter inom hemmet. För rättvisans skull vill inte islam belasta kvinnan med att uppfostra barnen och sköta hushållet och dessutom yrkesarbeta, men detta betyder inte att kvinnan är förbjuden att lämna hemmet."

Det är hedervärt att bekämpa patriarkala värderingar i Saudiarabien, men varför inte börja på hemmaplan?

21. mar, 2015