Energidirektörens emeritus tankeförsök

Grundskolan Kingsmead Primary ligger i londonsdtadsdelen Hackney. Arbetslösheten är skyhög och området hör till de fyra procent fattigaste i Storbritannien.

60 procent av eleverna kommer från familjer utan inkomst. 75 procent av eleverna talar inte engelska hemma, vilket är en sanning med modifikation, då även elever som anses engelskspråkiga har svaga språkkunskaper när de kommer till skolan.

Kingsmead Primary har av Storbritanniens skolinspektion fått det unika omdömet "enastående". Kraven på rektor och lärare är stenhårda. Rektors uppgift är att säkerställa undervisningskvaliteten. Tidigt agerande för att hjälpa  elever som inte motsvarar sin förväntade utvecklingstakt. Lyfta de duktiga. Regelbrott bestraffas. Morot mer än piska.

"Barnen älskar att komma hit. De är ledsna när det är lov", säger rektorn Louise Nichols till Svenska Dagbladet.

Att ställa krav på elever, lärare och rektorer är stötande i den svenska skolan. Krav på ordning och reda kränker barnen. Lärarhögskolan är landets sämsta högskoleutbildning. Vi överger de barn som, utan egen förskyllan, har de sämsta förutsättningarna. Skamligt.

22. mar, 2015