Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Det finns bara poliser av bästa sort", utbrister en upprörd polis i Bohusläningen sedan individuell lönesättning införts. Poliskåren har delats in i A-, B- och C-poliser vilket lett till att förtroendet för polisledningen rasat, enligt uttalanden till tidningen.

Påståendet att alla poliser är av bästa sort är lika trovärdigt som att alla Sveriges lärare är lika bra. Om de usla resultaten i den svenska skolan är en följd av att alla lärare är lika bra, skulle det verkligen finnas anledning till oro.

Indelningen av kåren i tre delar kanske har inspirerats av ett sommarprogram i radio för några år sedan. Polisprofessor Leif G W Persson delade in poliskåren i tre ungefär lika stora delar. En användbar, en oduglig och en kompledig.

26. mar, 2015