Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det politiskt korrekta tar i Uddevalla över förnuftet. En "ideell förening", som inte ens uppfyller de mest minimala formella krav, får tio gånger mer i kommunalt stöd än andra föreningar. I praktiken finansierar kommunen föreningens enda verksamhet.

Det kommunala stödet till föreningar uppgår vanligtvis till ungefär 20 000 kronor per år. En förening med oklar organisation, som avser genomföra en så kallad regnbågsfestival, får över 200 000 kronor av kommunmedborgarnas pengar.

Stadsmusikkåren borde nog satsa på hbtq-profil. Den förefaller lönsam.

26. mar, 2015