Energidirektörens emeritus tankeförsök

3,2 miljarder suibventionskronor till bostadsbyggande skall finansieras med minskat rotavdrag. Regeringen säger sig oroas av att bostadsbyggandet är mindre än före finanskrisen och vill därför på nytt ge sig in det subventionsträsk, som avskaffades av regeringen Persson.

Bostadsbyggandet är på de högsta nivåerna sedan början på 1990-talet, enligt Boverket. Förra året byggdes 36 000 lägenheter, i år väntas 40 000 lägenheter byggas. De flesta i flerbostadshus och mer än hälften av dem hyreslägenheter.

Regeringen satsar kraftfullt på att lösa problem som tydligen knappast finns. Det är förmodligen lättare än att lösa sådana som finns.

28. mar, 2015