Energidirektörens emeritus tankeförsök

I måndags påstod OECD att Sverige haft en "dramatisk försämring" av 15-åringars skolresultat. "De unga visar inga tecken på återhämtning". Dålig organisation, brist på expertis och oklara ansvarsförhållanden är omdömet.

Det måste handla om ett missförstånd. Gustav Fridolin (MP) har ju varit utbildningsminister i över hundra dagar, vilket var den tid han behövde för att rädda den svenska skolan. 

1. apr, 2015