Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svenska Kommunalarbetareförbundet är starkt emot visstidsanställningar. Sådana skapar otrygghet och är oacceptabla för förbundets medlemmar, hävdar fackförbundet. Visstidsanställningar missbrukas av arbetsgivarna för att kringgå anställningstryggheten, rasar förbundet.

Arbetsgivaren Svenska Kommunalarbetareförbundet staplar visstidsanställningar på varandra. Anpassning till en osäker marknad, framhålls i Svt:s Rapport. 

Hälften vunnet, således. Arbetsgivaren Kommunal accepterar den verklighet, som facket Kommunal förnekar. Återstår för Kommunal enbart att acceptera hela verkligheten.

1. apr, 2015