Energidirektörens emeritus tankeförsök

Utbildning och bildning är inte samma sak. Vice statsminister Åsa Romson (MP) är det tydligaste exemplet i modern tid. Förvisso utbildad doktor, i det utarmade svenska akademiska systemet, men i avsaknad av bildning. Flyktingtragedin i Medelhavet är vår tids Auschwitz, undslipper hon sig i sin omdömeslöshet.

Det är bra med ett fritt territorium mellan blocken, påstod statsminister Stefan Löfven (S), i sin säkerhetspolitiska analys. Vilka block? Nato finns, men Warszavapakten upplöstes för men än 20 år sedan. Nato har gräns mot Ryssland i Norge, Baltikum och östra Europa. Löfven behöver tydligen utbildning, främst i geografi.

Traineeregeringen är ett skämt. Sverige förtjänar ett bättre öde. 

15. maj, 2015